Στελέχη και συνεργάτες

Τα στελέχη και οι μόνιμοι συνεργάτες της exelixisteam διαθέτουν μακρόχρονη εμπειρία και γνώση για τα επιχειρηματικά δεδομένα, τα Δημόσια δρώμενα, τις τάσεις και τις προοπτικές των αγορών. Αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία τους, έχουν την ικανότητα ανάλυσης και αξιολόγησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των αγορών και δυνατότητα σύνθεσης εππυχημένων στρατηγικών. Προωθούν και διασφαλίζουν την αριστοποίηση του ζητούμενου αποτελέσματος ποσοτικά, ποιοτικά και χρονικά και συμβάλλουν στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας και συγκριτικού πλεονεκτήματος για τους πελάτες της εταιρίας.

Τα στελέχη της exelixisteam, διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία, διαχειρίζονται έργα ή προγράμματα στον τομέα του marketing & επικοινωνίας με συμβολή στις λειτουργίες λήψης αποφάσεων, οργάνωσης, προγραμματισμού, συντονισμού, επικοινωνίας και ελέγχου, προκειμένου να επιτευχθούν οι ζητούμενοι στόχοι.

Μέχρι σήμερα η exelixisteam έχει ολοκληρώσει με επιτυχία πολλές και σύνθετες παρεμβάσεις σε διάφορους επιμέρους τομείς, με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ MARKETING

MARKETING & ΠΩΛΗΣΕΙΣ

 
  MARKETING ΟΡΓ. ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

BRAND DEVELOPMENT

 
 

MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 
 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ MANAGEMENT & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΕΞΕΛΙΞΗ

 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 
   

 

©2008 Exelixis Team - Σύμβουλοι επιχειρήσεων, μελέτες, επιδοτήσεις, αναπτυξιακά - επενδυτικά προγράμματα
Διεύθυνση, Τηλ. 23320-, Φαξ 23320- info@exelixisteam.gr